Περίσκεψη και σοβαρότητα

Καθώς η Κυβέρνηση καταρρέει υπό το βάρος των ανομιών αυτής, ως διάδοχος κατάσταση φαίνεται στον ορίζοντα ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποι αυτού αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολλή περίσκεψη.
Δεν είναι απλό πράγμα να προσπαθήσει να αναστήσεις τον σκοτωμένο Ελληνικό Λαό και να βάλεις κάποιες σωστές προοπτικές.