ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Α) Προκηρύσσονται 22 συμβάσεις εργασίας ιδιτικού δικαίου διάρκειας 2 μηνών και πλήρους απασχόλησης. Ειδικότητες: • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ ΔΕ • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΔΕ • 1 ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕ • 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ • 3 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ • 8 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΥΕ • 2 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τετάρτη 1/10/2014 έως και την Τρίτη 7/10/2014 και ώρες 8πμ έως 3μμ στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δ/νση Διαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200. Πληροφορίες 213-2074641 (κ. Τσαγκαλίδης). Β) Προκηρύσσονται 7 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων». Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/3/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Ειδικότητες: • 1 Νοσηλευτής/τρια ΠΕ ή ΤΕ ή Επισκέπτης/τρια Υγείας ΤΕ ή ελλείψει αυτών Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ (πλήρους απασχόλησης) • 1 πτυχιούχος οικονομικής κατεύθυνσης ΠΕ ή και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή και Κοινωνικών Επιστημών (4ωρης απασχόλησης) • 1 Ψυχολόγος ΠΕ (4ωρης απασχόλησης) • 1 Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ ή Κοινωνιολόγος ΠΕ (με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν ΡΟΜΑ) ή ελλείψει αυτών Ψυχολόγος ΠΕ ή πτυχιούχος Κοινωνικής Διοίκησης ΠΕ ή πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕ (πλήρους απασχόλησης) • 1 Διαμεσολαβητής ΥΕ προερχόμενος/η από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου (ΡΟΜΑ) στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας (4ωρης απασχόλησης) • 1 Καθαριστής/τρια εσωτερικών χώρων ΥΕ (πλήρους απασχόλησης) • 1 Εργάτης γενικών καθηκόντων ΥΕ (4ωρης απασχόλησης) Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Παρασκευή 3/10/2014 έως και την Δευτέρα 13/10/2014 και ώρες 8πμ έως 3μμ στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, Δ/νση Διαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200. Οι αιτήσεις για αυτές τις θέσεις μπορούν ν’ αποστέλλονται και ταχυδρομικά με συστημένο (στη Διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Δ/νση Διαχ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200, ΤΚ 187 56). Πληροφορίες 213-2074641 (κ. Τσαγκαλίδης).