Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Ορίστηκαν, χθες, οι Αντιδήμαρχοι Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, «με στόχο να συνεχίσουν μια πολιτική που θα εξασφαλίζει μια πόλη καθαρή, με πράσινο, με πολιτιστική και αθλητική υποδομή, με σύγχρονα σχολεία, με δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, μιας πόλης που θα σέβεται την παράδοσή της και την ιστορική της μνήμη» όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου. ...
Πιο συγκεκριμένα, από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου, οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι: - Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία του Γεράσιμου, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών. - Κοτζαμάνης Σπύρος του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. - Λεγάκης Γεώργιος του Ανδρέα, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. - Μπίχτας Παύλος του Αθανασίου, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. - Νικολάκης Σπυρίδωνας του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Αθλητισμού. - Πανίδου – Μητακίδου Μαριάνθη του Ξενοφώντα, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα στα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών. - Σταματάτος Δημοσθένης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Πρασίνου.