Δικαστήρια-Μέσα στον Αύγουστο η τελίκη απόφαση

Νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το θέμα της αναγκαιότητας παραμονής των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο Πειραιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γ.Γ. του Υπουργείου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο νέος Δήμαρχος Πειραιά & εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και του ΕΒΕΠ.
Οι ανωτέρω φορείς πρότειναν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το πολιτικό Πρωτοδικείο, το πολιτικό Εφετείο και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες να μεταστεγαστούν μόλις πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες, στη Ράλλειο Σχολή, η οποία παραχωρείται από το Δήμο για το σκοπό αυτό. Το Υπουργείο θεωρεί θετική την πρόταση αυτή και εισηγήθηκε: Τα Διοικητικά Δικαστήρια, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και οι αντίστοιχες δικαστικές υπηρεσίες να μεταφερθούν προσωρινά, στο «ΚΕΡΑΝΗΣ» μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ράλλειο Σχολή. Στη συνέχεια τα παραπάνω δικαστήρια να στεγαστούν στο κτίριο της οδού Σκουζέ, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις (καλλωπισμός, δημιουργία εξόδου κινδύνου, κλπ). Οι φορείς της πόλης επιφυλάχθηκαν να επεξεργαστούν την πρόταση αυτή. Τέλος, συμφωνήθηκε όπως, εντός επτά ημερών, υπάρξει νέα σύσκεψη για τη λήψη οριστικών αποφάσεων.