ΕΒΕΠ:”KEK τα επιμελητήρια”

Με αφορμή το τελικό στάδιο του σχεδίου νόμου για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, σε σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Κ. Μίχαλο, καθώς επίσης και όλα τα Επιμελητήρια της Χώρας, ζητά να αναλάβουν τα Επιμελητήρια την όλη διαδικασία της αδειοδότησης και να χαρακτηριστούν ως Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Ε.).