Μετά τις εκλογές του σωματείου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στην Ένωση Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Μετά τις εκλογές του σωματείου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» που διεξήχθησαν στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Νικητάκης, Αντιπρόεδρος: Μπιλάλης Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Φώτης, Ταμίας: Σαλπέα Ευαγγελία, Μέλος: Μέρος Σταύρος, Μέλος: Σκούρτης Ιωάννης, Μέλος: Μαρακάκης Σπυρίδων