Απομάκρυνση σαβουρόπλοιων από το λιμάνι του Πειραιά

 Δεκαέξι (16) ακόμα ανενεργά πλοία για απομάκρυνση ως επικίνδυνων και επιβλαβών ή λόγω ακινησίας από το Λιμάνι του Πειραιά αποφάσισε η Επιτροπή του Ν. 2881/01, απόφαση η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΟΛΠ
        Η απομάκρυνση των πλοίων αυτών γίνεται στα πλαίσια των πολιτικών του ΟΛΠ για εκκαθάριση όλων των ναυπηγημάτων
εκείνων που κρίνονται ως επικίνδυνα και επιβλαβή και των οποίων η κατάσταση δημιουργεί κίνδυνο βύθισης, κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα και απειλούν να προσβάλλουν το περιβάλλον.
         Ήδη βάσει του Ν. 2881/2001 κλήθηκαν όλοι οι κύριοι των πλοίων να τα απομακρύνουν και αν δεν το πράξουν εντός του μηνός, ο ΟΛΠ θα προκαλέσει την εκποίησή τους μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.