Με όραμα την προσφορά

Ο Νίκος Βλαχάκος, Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά και ο Νίκος Οικονομάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος, έχουν το ίδιο πάθος για τα κοινά και η ζωή τους όλη είναι μια διαρκής προσφορά.