Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιάντειο, η ενημέρωσή των δημοτών σχετικά με την εξέλιξη θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.
α) η ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης αποχέτευσης Αιαντείου, προϋπολογισμού ύψους περίπου 1.000.000 € της οποίας το μεγαλύτερο μέρος έχει καλυφθεί από το ΕΣΠΑ.
β) η ολοκλήρωση της μελέτης ανάπλασης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αιαντείου σε πολιτιστικό – μουσειακό χώρο.
γ) η ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή του Αιαντείου.
δ) τα σχέδια για την επέκταση της Α’ κατοικίας στο Αιάντειο και ιδιαίτερα στις περιοχές Κακή Βίγλα, Νάτο κλπ.